Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka lůžek a příslušenství
Odesílatel martin.smaus@nemocniceodry.cz
Organizace odesílatele Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace [IČO: 66183596]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2022 11:51:52
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

ad 1)
podle popisu se o technicky rovnocenné řešení může jednat, ale nejsme schopni to posoudit, ověříme tedy řešení při vyzkoušení nebo na referenčním pracovišti.
ad 2)
totéž co bod 1)
ad 3) a 4)
zde by se patrně podstatně měnily podmínky VŘ, ponecháváme tak parametr tak, jak byl definován.
ad 5) totéž co bod 1 - pravděpodobně jde o řešení rovnocenné a tedy přijatelné, nicméně bylo by ho třeba ověřit
ad 6) sice se nejedná o parametry zásadní, nicméně nějaké ještě přijatelné minimální parametry jsme zvolit museli, podle nás splnitelné - proto necháváme parametry beze změny