Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kotlů
podlimitní Hodnocení 11.12.2019 13.01.2020 15:00
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2019 21.11.2019 09:00
Stavební úpravy objektu č.p. 327, k.ú. Klokočůvek
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 13.11.2019 09:00
Revitalizace školní zahrady MŠ Kamenka II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2019 29.10.2019 09:00
Revitalizace doprovodné zeleně kolem Mlýnské strouhy v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Výstavba infrastruktury veselské rozhledny
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 14.10.2019 09:00
Fitness hřiště u cyklotrasy v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2019 16.09.2019 09:00
Dovybavení požární zbrojnice Odry vnitřním vybavením
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 10.09.2019 09:00
Obnova místních komunikací v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2019 30.08.2019 09:00
Rekonstrukce oken v tělocvičně ZŠ Komenského, Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 27.08.2019 09:00
Dětské hřiště na sídlišti Pod lesem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 20.08.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Odrách – III. etapa
podlimitní Zadáno 16.07.2019 07.08.2019 10:00
Městská nemocnice v Odrách - výměna požárních uzávěrů (dveří)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2019 31.07.2019 09:00
Veřejné osvětlení ul. Pásová, Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 08.07.2019 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021
podlimitní Zadáno 17.06.2019 27.06.2019 10:40
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››