Veřejné zakázky města Odry

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Odry.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční hřiště na parc. č. 179 a 177, k.ú. Pohoř
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 12.10.2022 09:00
Malování 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 29.09.2022 14:00
Dodávka lůžek a příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2022 26.09.2022 14:00
Praní, žehlení a čištění prádla
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2022 19.09.2022 09:00
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY A PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI NA KOMENDĚ
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2022 15.09.2022 09:00
Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul. Hranická v Odrách
podlimitní Vyhodnoceno 04.08.2022 05.09.2022 09:00
všechny zakázky