Veřejné zakázky města Odry

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Odry.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezpečnostní řešení křižovatky ulic Hranická a Mendlova v Odrách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2021 05.08.2021 09:00
Obnova místních komunikací v Odrách
podlimitní Příjem nabídek 20.07.2021 05.08.2021 10:00
Modernizace vybavení pro zkvalitnění digitální výuky v ZŠ Pohořská, Odry
podlimitní Příjem nabídek 14.07.2021 30.07.2021 10:00
Moderní řízení města Odry
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2021 02.08.2021 10:00
Stavební úpravy pošty v Odrách
podlimitní Hodnocení 21.06.2021 12.07.2021 09:00
Návrh jednotné vizuální identity města Odry
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2021 21.06.2021 09:00
všechny zakázky