Veřejné zakázky města Odry

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Odry
IČO: 00298221

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova místních komunikací v Odrách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 30.08.2019 09:00
Rekonstrukce oken v tělocvičně ZŠ Komenského, Odry
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 27.08.2019 09:00
Dětské hřiště na sídlišti Pod lesem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2019 20.08.2019 09:00
Odry - ul. Sokolovská, Lidická, Komenského, výměna rozvodů VO při rekonstrukci NN ČEZ
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2019 14.08.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Odrách – III. etapa
podlimitní Hodnocení 16.07.2019 07.08.2019 10:00
Městská nemocnice v Odrách - výměna požárních uzávěrů (dveří)
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2019 31.07.2019 09:00
Technologické centrum a kybernetická bezpečnost města Odry
podlimitní Hodnocení 12.06.2019 12.07.2019 09:00
všechny zakázky