Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční hřiště na parc. č. 179 a 177, k.ú. Pohoř
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 12.10.2022 09:00
Malování 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 29.09.2022 14:00
Dodávka lůžek a příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2022 26.09.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016