Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nový chodník na přejezdu v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 31.01.2022 09:00
Pořízení lesních hospodářských osnov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2021 01.12.2021 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 07.10.2021 07.10.2021 23:00
Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému MP Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 22.10.2021 10:00
Projektová příprava stavby: Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2021 19.08.2021 09:00
Moderní řízení města Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 04.08.2021 10:00
Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
podlimitní Zadáno 18.03.2021 19.04.2021 09:00
Správa a údržba veřejného osvětlení ve městě Odry a jeho místních částech
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2021 10.02.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace stavby "Revitalizace bytového domu Pod lesem v Odrách"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 26.11.2020 09:00
Zpracování projektových dokumentací pro zateplení bytových domů v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 03.11.2020 09:00
Rozšíření denního stacionáře v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 08.07.2020 09:00
Revitalizace lokality pod Skalními sklepy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 01.07.2020 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení na akci Stavební úpravy objektu Pohoř 30 na bydlení pro seniory
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 22.06.2020 09:00
Revitalizace doprovodné zeleně kolem Mlýnské strouhy v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Technologické centrum a kybernetická bezpečnost města Odry
podlimitní Zadáno 12.06.2019 12.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016