Veřejná zakázka: Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 159
Systémové číslo: P24V00000018
Evidenční číslo zadavatele: 11/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.05.2024
Nabídku podat do: 13.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího mostu na místní komunikaci přes řeku Odru v místní části Loučky nad Odrou. Stávající most je řešen jako ocelová konstrukce. Původní most nevyhovuje z hlediska fyzického stavu. Z tohoto důvodu je nutné provést rekonstrukci mostu za účelem dosažení prodloužení životnosti a únosnosti. Nový most je řešen jako spřažená železobetonová deska, která bude uložena na stávající nosné konstrukci (I profil 500). Stávající úložné prahy opěr budou odbourány na požadovanou výšku a nově vybetonovány. Stávající ocelové konstrukce budou ošetřeny nátěrovým systémem. Po dobu rekonstrukce mostu bude nutné zachovat dopravu. Z důvodu rekonstrukce mostu přes řeku Odru bude rovněž realizována provizorní přeložka vodovodního řadu (po ukončení rekonstrukce mostu bude vodovod znovu umístěn pod římsu mostu za pomocí objímek a táhel a provizorní přeložení vodovodu s ocel. konstrukcí a bet. patkami bude demontováno). Podrobnosti viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 161 624 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.odry.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy