Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka lůžek a příslušenství
Odesílatel martin.smaus@nemocniceodry.cz
Organizace odesílatele Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace [IČO: 66183596]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2022 13:40:46
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

níže Vám zasíláme dodatečné dotazy k VZ s názvem "Dodávka lůžek a příslušenství".

Lůžko s laterálním náklonem

Dotaz č.1
Parametr - 18. 4 kolečka o průměru min 150 mm, s centrální brzdou pomocí nožního pedálu
pod celým nožním čelem lůžka, jedno z koleček se směrovou aretací pro snadnější transport

Může uchazeč zadavateli nabídnout lůžko se 4 kolečky o průměru 150mm, s centrální brzdou ovládanou
pomocí dvou nožních překlopných nášlapných pedálů umístěných pod nožním čelem lůžka?
Jedná se o standardní centrální brdu lůžka se směrovou aretací, která je ovládaná pomocí
nášlapných pedálů místo nožní hrazdy pod nožním čelem.

Domníváme se, že se jedná o technicky rovnocené řešení, které nemá vliv na medicínský účel lůžka, tudíž nemá jak ovlivnit zdravotní stav pacienta na lůžku.

Dotaz č.2
Parametr - 22. Jištění postranice ve všech polohách nad úrovní ložné plochy s nutností aktivace dvěma nezávislými pohyby jednou rukou

Může uchazeč zadavateli nabídnout postranice s jištěním ve všech polohách pod úrovní ložné plochy?
Jedná se o důležitý bezpečností prvek, kde si pacient sám není schopen spustit postranici a nemůže tak samovolně opustit lůžku.
V tomto případě i odpadá aktivace postranice dvěma nezávislými pohyby jednou rukou.

Aktivní antidekubitní matrace

Dotaz č.3
Parametr - 3. Dvě samostatné aktivní alternující vrstvy matrace

Může uchazeč zadavateli nabídnout aktivní antidekubitní matraci se dvěmi samostatnými vrstvami matrace, kde obě vrstvy jsou aktivní,
avšak alternující je jen jedna?

Jedná se o jiné technické řešení, kde je zajištěn stejný, ne-li lepší, medicínský účel matrace.

Dotaz č.4
Parametr - 4. Minimálně 3 hlavové cely bez alternace
Může uchazeč zadavateli nabídnout aktivní antidekubitní matraci s jednou hlavovou celou bez alternace?
Námi nabízená aktivní antidekubitní matrace má jiné konstrukční složení cel, než ostatní matrace na trhu.
Nabízíme zadavateli širší cely matrace pro lepší účinek dekubitů, a proto máme míň cel v matraci.
Z tohoto důvodu mám pod hlavou pouze jednu širokou celu bez alternace pro podložení hlavy.

Dotaz č.5
Parametr - 15. Záložní baterie pro napájení matrace
Může uchazeč zadavateli nabídnout aktivní antidekubitní matraci se záložní baterií pro paměť kompresoru?
Kompresor se pak po zapnutí elektrické energie vrátí do původního nastavení, které bylo nastaveno před výpadkem elektrické energie.
Jestli zadavatel měl na mysli záložní zdroj pro kompresor, aby mohl nafukovat matraci i v případě výpadku elektrické energie,
tak tuto funkci nouzového řešení máme zajištěnou konstrukcí matrace, kde při výpadku el. energie a nefunkčnosti kompresoru, zůstane
pacient ležet na pasivní antidekubitní matraci pro II. stupeň dekubitů, která je součástí aktivní antidekubitní matrace.

Noční stolek

Dotaz č.6
Parametr - 7.Kolečka průměr min 75 mm, brzditelná

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s kolečky o průměru 65mm, všechna brzditelná?

Dotaz č.7
Parametr - 9.Výška jídelní desky min. v rozsahu 75-105 cm

Může uchazeč zadavateli nabídnout noční stolek s polohováním jídelní desky v rozmezí cca 81 - 111cm?

Domníváme se, že připuštěním těchto dotazů dosáhne zadavatel rovné soutěže pro více uchazečů a získá tím výhodnější cenu nakupovaného zařízení.

Odpovědi:
ad 1)
podle popisu se o technicky rovnocenné řešení může jednat, ale nejsme schopni to posoudit, ověříme tedy řešení při vyzkoušení nebo na referenčním pracovišti.
ad 2)
totéž co bod 1)
ad 3) a 4)
zde by se patrně podstatně měnily podmínky VŘ, ponecháváme tak parametr tak, jak byl definován.
ad 5) totéž co bod 1 - pravděpodobně jde o řešení rovnocenné a tedy přijatelné, nicméně bylo by ho třeba ověřit
ad 6) sice se nejedná o parametry zásadní, nicméně nějaké ještě přijatelné minimální parametry jsme zvolit museli, podle nás splnitelné - proto necháváme parametry beze změny