Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Odry
Odesílatel Kamila Ambrožová
Organizace odesílatele Město Odry [IČO: 00298221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2024 14:44:27
Předmět Výzva

Vážení,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Odry".
S pozdravem

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města
město Odry
Městský úřad Odry
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
telefon 556 768 187
mobil +420 734 230 745
e-mail kamila.ambrozova@odry.cz


Přílohy
- Vyzva - UAP Odry.pdf (1.09 MB)