Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna oken MŠ Kamenka
Odesílatel Kamila Ambrožová
Organizace odesílatele Město Odry [IČO: 00298221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2020 16:06:22
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna oken MŠ Kamenka".
S pozdravem

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí odboru rozvoje města
město Odry
Městský úřad Odry
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
telefon 556 768 187
mobil +420 734 230 745
e-mail ambrozova@odry.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Výměna oken MŠ Kamenka.pdf (361.97 KB)