Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken MŠ Kamenka
Odesílatel Kamila Ambrožová
Organizace odesílatele Město Odry [IČO: 00298221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2020 16:43:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
zasílám Vám vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Výměna oken MŠ Kamenka".

S pozdravem
Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí odboru rozvoje města
město Odry
Městský úřad Odry
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
telefon 556 768 187
mobil +420 734 230 745
e-mail ambrozova@odry.cz


Přílohy
- Vysvělení č.1 - Výměna oken MŠ Kamenka.pdf (1.12 MB)