Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technicko-ekonomická studie odkanalizování lokalit v Odrách včetně místních částí
Odesílatel Kamila Ambrožová
Organizace odesílatele Město Odry [IČO: 00298221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.07.2020 11:53:23
Předmět Výzva

Vážení,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Technicko-ekonomická studie odkanalizování lokalit v Odrách včetně místních částí".
S pozdravem

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí odboru rozvoje města
město Odry
Městský úřad Odry
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
telefon 556 768 187
mobil +420 734 230 745
e-mail ambrozova@odry.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - Studie odkanalizování Odry.pdf (96.59 KB)