Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
Odesílatel Josef Alexander Matera
Organizace odesílatele Město Odry [IČO: 00298221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2021 13:10:45
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,

v souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce v rámci zadávacího řízení pod označením „Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách.“

S pozdravem

Mgr. Josef Alexander Matera
Odborný konzultant | Čtyři oči, s.r.o.
+420 734 872 870


Přílohy
- 00_vyzva.pdf (251.18 KB)