Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Městská nemocnice v Odrách - rekonstrukce výměníkové stanice
Odesílatel Kamila Ambrožová
Organizace odesílatele Město Odry [IČO: 00298221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2021 14:21:19
Předmět Výzva

Vážení,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Městská nemocnice v Odrách - rekonstrukce výměníkové stanice".
S pozdravem

Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města
město Odry
Městský úřad Odry
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
telefon 556 768 187
mobil +420 734 230 745
e-mail kamila.ambrozova@odry.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce VS MN Odry.pdf (921.84 KB)