Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Moderní řízení města Odry
Odesílatel Josef Alexander Matera
Organizace odesílatele Město Odry [IČO: 00298221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2021 08:01:32
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek č.1

Vážení,

zadavatel obdržel dne 20.07.2021 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. V souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále také jen „OPZ“) poskytuje zadavatel vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek.

S pozdravem

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.


Přílohy
- VZD_1.pdf (213.16 KB)