Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůtyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul. Hranická v Odrách
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je stavba Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách. Stavba se nachází v zastavěném území, v památkové zóně města Odry. V místě stavby se nachází stávající odstavné nezpevněné parkovací plochy, stávající stavební dvůr města Odry a zeleň.
Předmět plnění obsahuje zpevněné plochy parkování, novou místní komunikaci, která bude propojovat ulici Radniční a ulici Hranickou, nové chodníky pro pěší, dešťovou kanalizaci pro odvodnění nových ploch a veřejné osvětlení.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 100 – Komunikace
SO 300 – Dešťová kanalizace
SO 400 – Veřejné osvětlení
SO 900 – Obnova zámecké zdi
Podrobná specifikace stavby je uvedena v příloze č. 5 – Obchodní podmínky, v příloze č. 6 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a v příloze č. 9 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.odry.cz)
Kontakt: Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města
tel.: 734230745
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 05.09.2022 09:00
Datum zahájení: 04.08.2022 14:13
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: