Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nakládání s dešťovými vodami - sportovní areál v Odrách
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Nakládání s dešťovými vodami - sportovní areál v Odrách.
Předmětem plnění veřejné zakázky je umístění dešťové kanalizace, podzemních nádrží na dešťovou vodu, rozvody užitkové vody pro závlahu a přívody el. energie pro čerpadla ve sportovním areálu v Odrách. Akumulační nádrže budou sloužit pro zachytávání dešťových vod ze střechy tribuny, ze střechy objektu šaten, ze střechy objektu zázemí sportoviště, z asfaltového chodníku a ze zatravněného svahu areálu sportoviště. Nádrže na dešťovou vodu budou sloužit k akumulaci dešťové vody pro následné využití pro zálivku dvou travnatých hřišť.
Plnění veřejné zakázky je financováno ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy, a to z projektu „Nakládání s dešťovými vodami – sportovní areál v Odrách“, Rozhodnutí č. 5211000153
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry
Kontakt: Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí Odboru rozvoje města
tel.: 734 230 745
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.12.2022 09:00
Datum zahájení: 16.11.2022 12:19
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: