Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Vodovod Tošovice - I. Etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Realizace stavby je rozdělena do několika etap. Stavební povolení je vydáno na celou stavbu. Předmětem této zakázky je I. etapa, která zahrnuje stavbu výtlaku z vrtu 1 a 2 v celkové délce 297,2 m, vodovodních přivaděčů v délce 1 500,5 m, kompletní rekonstrukci čerpací stanice (stavební část a technologická část), regeneraci stávajících dvou vrtů, silnoproudé a slaboproudé rozvody. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Místo plnění: Nový Jičín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.odry.cz/profile_display_2.html)
Kontakt: Mgr. Josef Alexander Matera, tel.: +420 734872870, email: matera@ctyrioci.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.11.2023 09:00
Datum zahájení: 25.10.2023 07:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):