Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce oken v tělocvičně ZŠ Komenského, Odry
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je rekonstrukce tělocvičny ZŠ Komenského v Odrách. Bude provedena výměna stávajících oken v tělocvičně (sklobeton i otevíravá okna) a budou nahrazena novými okny z rámu z europrofilu s tepelně izolačním trojsklem o stávajících rozměrech. Zasklení oken v 1. NP je navrženo otevíravé výklopné. Zasklení oken ve 2. NP je navrženo otevíravé. Okna budou chráněna sítí kotvenou do zdi ocelovými lanky proti poškození z provozu tělocvičny. Součástí výměny oken jsou také nové vnitřní a vnější parapety u všech dotčených oken. Dále budou provedeny nové omítky stěn tělocvičny, vyměněno dřevěné obložení stěn, provedena výmalba a nátěr stávajících dveří v tělocvičně. Sportovní povrch bude nově zrekonstruován celoplošným frézování a lakováním ve čtyřech vrstvách. Bude provedeno také nové lajnování pro volejbal, basketbal a badminton.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry
Kontakt: Ing. Kamila Ambrožová
vedoucí odboru rozvoje města
město Odry
Městský úřad Odry
Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
telefon 556 768 187
mobil +420 734 230 745
e-mail ambrozova@odry.cz


Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.08.2019 09:00
Datum zahájení: 09.08.2019 13:43
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: