Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: V rámci stavebních úprav objektu dojde k zateplení vnějšího pláště budovy včetně výměny oken a dveří, zároveň pak také k rekonstrukci jednotlivých místností (včetně instalací) a změně dispozice. Hlavní stavební práce budou zahrnovat rozšíření stávající dispozice vlastní kuželny s rozšířením stávajících drah pro kuželky v objektu ze dvou na čtyři. Současně s tímto se bude realizovat nástavba po celé délce nově rozšířené kuželny, která bude volně navazovat na nynější hernu stolního tenisu, přičemž dojde také k vybudování nového sociálního zázemí ve východním traktu nové části objektu s vlastním vstupem a venkovním schodištěm jednak kvůli oddělení špinavého provozu od čistého, ale i z důvodu hluku a lepšího přístupu do přistavěné části objektu. V kontextu stavebních úprav hlavního objektu dojde také k úpravě zpevněných a manipulačních ploch bezprostředně v okolí hlavního objektu, přičemž tyto budou sloužit jako přístupová cesta pro pěší a případné zásobování budovy. V rámci těchto prací se nebude jednat o vybudování nových parkovacích nebo odstavných míst z důvodu existence přilehlého parkoviště, které je svou kapacitou a současným využitím plně dostačující.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.odry.cz)
Kontakt: Mgr. Josef Alexander Matera, tel.: +420 734872870, email: matera@ctyrioci.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 16.04.2021 09:00
Datum zahájení: 18.03.2021 13:10
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):