Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Moderní řízení města Odry
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Tato zakázka malého rozsahu je rozdělena na 4 části analogicky k ust. § 35 a § 101 ZZVZ. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část této zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části této zakázky.

Část A – Pasporty jako podkladové dokumenty pro kvalitnější strategické řízení
Část B – Komunikační strategie
Část C – Objednávkový/vyvolávací systém
Část D – Webové stránky

Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.odry.cz)
Kontakt: Mgr. Josef Alexander Matera, tel.: +420 734872870, email: matera@ctyrioci.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.08.2021 10:00
Datum zahájení: 14.07.2021 15:02
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: