Veřejné zakázky města Odry

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Odry.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Řešení vlhkosti spodní stavby, MŠ Odry - Loučky
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2024 10.04.2024 09:00
Soutěž o návrh: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V ODRÁCH
nadlimitní Příjem návrhů 15.03.2024 12.07.2024 12:00
ZŠ Komenského, Odry - výměna svítidel za LED - 2. část
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2024 25.03.2024 09:00
Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti
podlimitní Hodnocení 05.03.2024 25.03.2024 10:00
Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Odry
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2024 20.03.2024 09:00
Rozvoj digitalizace v Odrách
nadlimitní Hodnocení 06.02.2024 12.03.2024 09:00
Poskytování prádelenských služeb - MNO
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2023 31.10.2023 10:00
všechny zakázky