Veřejné zakázky města Odry

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Odry.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna dveří v městské nemocnici v Odrách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 30.05.2024 09:00
Rekonstrukce gastro vybavení v ZŠ Pohořská Odry
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2024 05.06.2024 10:00
Prevence vzniku odpadů v Odrách
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 21.05.2024 10:00
Oprava chodníků ul. Polní, Odry
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.04.2024 13.05.2024 09:00
Obnova vybraných úseků komunikací v Odrách
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2024 02.05.2024 09:00
Řešení vlhkosti spodní stavby, MŠ Odry - Loučky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2024 10.04.2024 09:00
Soutěž o návrh: REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V ODRÁCH
nadlimitní Příjem návrhů 15.03.2024 12.07.2024 12:00
Cyklotrasa od lávky u kluziště po ulici Ke Koupališti
podlimitní Hodnocení 05.03.2024 25.03.2024 10:00
Rozvoj digitalizace v Odrách
nadlimitní Hodnocení 06.02.2024 12.03.2024 09:00
Poskytování prádelenských služeb - MNO
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2023 31.10.2023 10:00
všechny zakázky