Veřejná zakázka: Modernizace vybavení pro zkvalitnění digitální výuky v ZŠ Pohořská, Odry - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 90
Systémové číslo: P21V00000029
Evidenční číslo zadavatele: 19/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.08.2021
Nabídku podat do: 03.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace vybavení pro zkvalitnění digitální výuky v ZŠ Pohořská, Odry - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavební rekonstrukce dvou odborných učeben v třípodlažní budově základní školy – místa plnění. Budou vybudovány nové podlahové konstrukce, provedeny rozvody elektroinstalace slaboproudých i silnoproudých, úpravy vnitřních povrchů a výměna otopných těles.
Blíže je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci „Multimediální učebny ZŠ Pohořská – drobné úpravy“ vypracované společností BYVAST pro s. r. o. (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 3 a 4 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 551 999 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.odry.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy