Veřejná zakázka: Nakládání s dešťovými vodami ve vybraných budovách města Odry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 97
Systémové číslo: P22V00000002
Evidenční číslo zadavatele: 02/2022
Datum zahájení: 20.01.2022
Nabídku podat do: 04.02.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nakládání s dešťovými vodami ve vybraných budovách města Odry
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění se skládá ze tří dílčích částí, které budou realizovány v rámci jedné smlouvy o dílo:
a) Nakládání s dešťovými vodami – Mateřská škola Loučky 233;
b) Nakládání s dešťovými vodami – Mateřská škola Kamenka 86;
c) Nakládání s dešťovými vodami – Kulturní dům Dobešov.
Jednotlivé části jsou dílčí části předmětu plnění, nikoliv však části veřejné zakázky ve smyslu § 35 zákona.

Předmětem plnění všech části je osazení jednoplášťových akumulačních nádrží pro zachytávání dešťové vody ze střech objektů MŠ Loučky, MŠ Kamenka a kulturní dům (KD) Dobešov v objemech stanovených projektovými dokumentacemi včetně vystrojení a napojení na dešťové svody.

Informace o způsobu financování zakázky:
Plnění veřejné zakázky je financováno z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, a to z následujících projektů:
- část a) a b) z projektu: Nakládání s dešťovými vodami v MŠ Kamenka a Loučky, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013944;
- část c) z projektu: Nakládání s dešťovými vodami v kulturním domě Dobešov, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013945.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 605 866 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky