Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy objektu kuželny v Odrách
Odesílatel Josef Alexander Matera
Organizace odesílatele Město Odry [IČO: 00298221]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 15:59:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel obdržel ve dnech 28.03.2021, 29.03.2021, 31.03.2021 a 01.04.2021 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

S pozdravem

Mgr. Josef Alexander Matera,
Čtyři oči, s.r.o.


Přílohy
- VZD_2.zip (811.39 KB)