Profil zadavatele: Město Odry


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace stavby: Sportovní areál - Odry, kluziště
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 28.08.2023 09:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 - 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 24.07.2023 25.07.2023 00:00
Oprava chodníků ul. Zahradní, Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 03.07.2023 09:00
MŠ Loučky - úprava školní zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 23.06.2023 09:00
Studie řešení nakládání s vodami v lokalitě Pod lesem v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 20.06.2023 09:00
Zpracování cyklistické dopravy v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 12.06.2023 09:00
ZŠ Komenského, Odry - výměna svítidel za LED
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2023 25.05.2023 09:00
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu města Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2023 10.05.2023 09:00
Zpracování místní energetické koncepce města Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 05.05.2023 09:00
Správa a údržba veřejného osvětlení na území města Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 15.03.2023 10:00
Zateplení bytových domů na území města Odry
podlimitní Zadáno 30.12.2022 27.01.2023 10:00
Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry II.
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2022 05.12.2022 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 07.10.2022 07.10.2022 23:00
Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul. Hranická v Odrách
podlimitní Zadáno 04.08.2022 05.09.2022 09:00
Rekonstrukce výtahů v Městské nemocnici v Odrách
podlimitní Zadáno 06.06.2022 22.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››