Profil zadavatele: Město Odry


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční hřiště na parc. č. 179 a 177, k.ú. Pohoř
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 12.10.2022 09:00
Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul. Hranická v Odrách
podlimitní Vyhodnoceno 04.08.2022 05.09.2022 09:00
Moderní bezbariérové turistické informační centrum Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 15.08.2022 09:00
Rekonstrukce výtahů v Městské nemocnici v Odrách
podlimitní Zadáno 06.06.2022 22.06.2022 09:00
Služby poskytovatele internetu pro město Odry II.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2022 02.06.2022 09:00
Služby mobilního operátora pro město Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2022 15.06.2022 09:00
Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 17.05.2022 09:00
Parkovací stání a úprava dopravního řešení ZŠ Odry, Pohořská
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 05.04.2022 09:00
Nakládání s dešťovými vodami ve vybraných budovách města Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2022 04.02.2022 09:00
Nový chodník na přejezdu v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 31.01.2022 09:00
Pořízení lesních hospodářských osnov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2021 01.12.2021 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
nadlimitní Zadáno 07.10.2021 07.10.2021 23:00
Revitalizace městského kamerového dohlížecího systému MP Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 22.10.2021 10:00
Projektová příprava stavby: Protipovodňová opatření na Rasově a Zlatém potoku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2021 19.08.2021 09:00
Moderní řízení města Odry
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 04.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››