Profil zadavatele: Dělnický dům v Odrách, příspěvková organizace

  • Název: Dělnický dům v Odrách, příspěvková organizace
  • IČO: 68343957
  • Adresa:
    Kopečná 188/23
    74235 Odry
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.odry.cz/profile_display_604.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektroinstalace a VZT kuchyně v Dělnickém domě v Odrách
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2023 24.11.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016