Veřejná zakázka: Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul. Hranická v Odrách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 110
Systémové číslo: P22V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 12/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-040680
Datum zahájení: 04.08.2022
Nabídku podat do: 05.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště a propojovací komunikace ul. Radniční a ul. Hranická v Odrách
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba Parkoviště a propojovací komunikace ulice Radniční a ulice Hranická v Odrách. Stavba se nachází v zastavěném území, v památkové zóně města Odry. V místě stavby se nachází stávající odstavné nezpevněné parkovací plochy, stávající stavební dvůr města Odry a zeleň.
Předmět plnění obsahuje zpevněné plochy parkování, novou místní komunikaci, která bude propojovat ulici Radniční a ulici Hranickou, nové chodníky pro pěší, dešťovou kanalizaci pro odvodnění nových ploch a veřejné osvětlení.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 100 – Komunikace
SO 300 – Dešťová kanalizace
SO 400 – Veřejné osvětlení
SO 900 – Obnova zámecké zdi
Podrobná specifikace stavby je uvedena v příloze č. 5 – Obchodní podmínky, v příloze č. 6 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a v příloze č. 9 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 347 957 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.odry.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky