Veřejná zakázka: Oprava kanalizace na pozemku parc. č. 1520/58 v k.ú. Odry - Průmyslová zóna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5
Systémové číslo: P18V00000005
Evidenční číslo zadavatele: 33/2018
Datum zahájení: 19.11.2018
Nabídku podat do: 04.12.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava kanalizace na pozemku parc. č. 1520/58 v k.ú. Odry - Průmyslová zóna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je oprava stávající kanalizace v délce 242,8 m a to výměnou potrubí za nové potrubí z PP SN10 DN300. Nové potrubí bude uloženo ve stejné trase a výšce jako původní kanalizace. Začátek opravy bude na pozemku parc. č. 2563/6 k.ú. Odry (před železniční tratí) a konec opravy bude na pozemku parc. č. 1520/58 v k. ú. Odry a to před pozemkem parc. č. 1514/1 v k. ú. Odry. Součástí výměny potrubí bude osazení 7 nových kanalizačních šachet DN1000, které budou osazeny v místech původních kanalizačních šachet.
Bližší popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74 35 Odry

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky