Veřejná zakázka: Nakládání s dešťovými vodami v ZŠ Komenského Odry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 75
Systémové číslo: P21V00000014
Evidenční číslo zadavatele: 12/2021
Datum zahájení: 18.05.2021
Nabídku podat do: 01.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nakládání s dešťovými vodami v ZŠ Komenského Odry
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění se skládá ze dvou dílčích částí (stavebních objektů), které budou realizovány v rámci jedné smlouvy o dílo. Jedná se o:
a) Nakládání s dešťovými vodami – ZŠ Komenského Odry;
b) Sociální zařízení – ZŠ Komenského Odry.

Předmětem plnění části a) je vybudování jednoplášťové akumulační nádrže z polypropylénu o objemu 10,5 m3 a o stavební hloubce 2,35 m včetně vystrojení a napojení na stávající rozvody vody, dešťové kanalizace, dešťových svodů a elektřiny.
Předmětem plnění části b) jsou stavební úpravy hygienického zázemí jižního křídla ZŠ Komenského v Odrách. Stavební úpravy zahrnují změny dispozice vybouráním dělících příček hygienického zázemí ve 2.NP, v 3.NP a v 4.NP. Součástí je také realizace nových rozvodů pitné vody, pročištěné dešťové vody, splaškové kanalizace, elektroinstalace.

Zadavatel dále deklaruje, že práce budou provedeny dle projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavbu „NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI ZŠ Odry, Komenského 6, parc. č. 841, k.ú. Odry“, kterou vypracovala společnost Hydroelko, s.r.o., Vítovka 68, 742 35 Odry, IČ: 05511071.

Informace o způsobu financování zakázky:
Plnění veřejné zakázky, a to v části a) Nakládání s dešťovými vodami – ZŠ Komenského Odry, je financováno z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013499, název projektu: Nakládání s dešťovými vodami v ZŠ Komenského Odry.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 361 209 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky