Veřejná zakázka: Pořízení lesních hospodářských osnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 95
Systémové číslo: P21V00000034
Evidenční číslo zadavatele: 24/2021
Datum zahájení: 15.11.2021
Nabídku podat do: 01.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení lesních hospodářských osnov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování lesních hospodářských osnov pro lesní majetky (do výměry 50 ha) zařizovacího obvodu Odry, LHC 720803 pro území a správní působnost ORP Odry, pro období od 01.01.2023 do 31.12.2032 (dále jen „LHO“), v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), s vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (dále jen „vyhláška č. 84/1996 Sb.“), s platným informačním standardem lesního hospodářství (dále jen „IS LH“) a v souladu s dalšími příslušnými platnými právními a ostatními předpisy.
Předpokládaný rozsah předmětu plnění je cca 1179,4997 ha (dle podkladů od ÚHUL). Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 590 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky