Veřejná zakázka: Návrh jednotné vizuální identity města Odry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 73
Systémové číslo: P21V00000012
Evidenční číslo zadavatele: 10/2021
Datum zahájení: 10.05.2021
Nabídku podat do: 21.06.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Návrh jednotné vizuální identity města Odry
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vypracování celkové koncepce jednotné vizuální identity včetně nového logotypu. Součástí plnění díla je podpora uvedení grafického manuálu do praxe, tj. seznámení interní pracovníků zadavatele se základními informacemi grafického manuálu.
Dále je součástí plnění také účast zhotovitele na koordinačních schůzkách v průběhu realizace díla a účast na prezentacích výstupů dokončeného díla.
Grafický manuál: jedná se o grafické zpracování nového loga, které bude zadavatelem užíváno k jeho vnější prezentaci a identifikaci, tvorbu grafického návrhu vizitek, které budou využívat již nově vytvořené logo, dále návrh korporátní palety barev, písma nebo grafického návrhu hlavičkového papíru zadavatele, jež bude sloužit pro lepší profesionální vzhled dokumentů zadavatele. Dále se jedná o tvorbu grafického návrhu dopisní obálky, jež bude sloužit k profesionální prezentaci zadavatele na venek. Součástí je také modernizace grafického zpracování obálky městského měsíčníku Oderský zpravodaj.

Bližší specifikace technických parametrů předmětu plnění je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 166 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky