Veřejná zakázka: Revitalizace lokality pod Skalními sklepy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 51
Systémové číslo: P20V00000008
Evidenční číslo zadavatele: 06/2020
Datum zahájení: 16.06.2020
Nabídku podat do: 01.07.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace lokality pod Skalními sklepy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je revitalizace zeleně pod skalními sklepy v Odrách, a to ve dvou samostatných, avšak na sebe úzce navazujících lokalitách označených jako intravilán a extravilán. Obě lokality jsou součástí plnění jedné veřejné zakázky, zadavatel neumožňuje její dílčí plnění.
INTRAVILÁN:
V rámci navrhovaných úprav zeleně je určeno k pokácení 6 stromů. Dřeviny jsou káceny z důvodu výrazně zhoršeného zdravotního stavu. U tří ponechaných dřevin jsou navržena pěstební opatření k zajištění jejich další existence. K výsadbě jsou navrženy alejové balové výpěstky stromů s obvodem kmínku 14-16 cm (měřeno v 1m). Dále budou vysázené kontejnerované keře a založen trávník. K odstranění jsou určené základy herních prvků a asfaltová plocha.
EXTRAVILÁN:
V rámci navrhovaných úprav zeleně je ke kácení určeno 11 stromů. Dřeviny jsou navržených ke kácení z důvodu výrazně zhoršeného zdravotního stavu a hustého zápoje, který neumožňuje zdárný růst dřevin. K odstranění jsou určené dále keře o výměře 16 m2.
U značné části ponechaných dřevin 16 ks jsou navržena pěstební opatření k zajištění jejich další existence. Navrženy jsou především následující typy řezů – zdravotní, bezpečnostní, případně lokálně stabilizační. K výsadbě jsou navrženy alejové balové výpěstky stromů s obvodem kmínku 10-12 cm (měřeno v 1 m). Dále budou vysázené kontejnerované keře a založen trávník.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 420 424 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky