Veřejná zakázka: Zpracování projektových dokumentací pro zateplení bytových domů v Odrách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 57
Systémové číslo: P20V00000014
Evidenční číslo zadavatele: 12/2020
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 03.11.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektových dokumentací pro zateplení bytových domů v Odrách
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je komplexní zpracování projektových dokumentací staveb pro snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů v Odrách v níže specifikovaných stupních a výkon dalších odborných činností pro tyto přípravné fáze stavby, zejména inženýrské činností spočívající ve vyřízení vydání stavebních povolení staveb.
Konkrétně se jedná o zpracování:
- Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jen „DSP“);
- Položkové rozpočty nákladů stavby a slepé výkazy výměr;
- Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“);
- Výkon autorského dozoru (dále také jen „AD“).

PD bude zpracována pro tyto bytové domy:
a) č.p. 964 na ulici Nadační v Odrách, stojící na pozemku parc. č. 1203/2 v k.ú. Odry;
b) č.p. 403 na ulici Vítovská v Odrách, stojící na pozemku parc. č. 1428 v k.ú. Odry;
c) č.p. 404 na ulici Vítovská v Odrách, stojící na pozemku parc. č. 1429 v k.ú. Odry;
d) č.p. 22 Veselí (místní část města Odry), stojící na pozemku parc. č. st.123 v k.ú. Veselí u Oder.

Zakázka je dělená na tyto části:
Část 1 – Zateplení BD Nadační 964
Část 2 – Zateplení BD Vítovská 403 a 404
Část 3 – Zateplení BD Veselí 22
Účastník výběrového řízení je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí zakázky. Ke každé části zakázky bude uzavřena samostatná smlouva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy