Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace stavby "Revitalizace bytového domu Pod lesem v Odrách"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 61
Systémové číslo: P20V00000018
Evidenční číslo zadavatele: 13/2020
Datum zahájení: 10.11.2020
Nabídku podat do: 26.11.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace stavby "Revitalizace bytového domu Pod lesem v Odrách"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je komplexní zpracování projektových dokumentací stavby, tj. dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění stavby a výkon dalších odborných činností pro tyto přípravné fáze stavby, zejména inženýrské činností spočívající ve vyřízení vydání stavebního povolení stavby „Revitalizace bytového domu na ulici sídliště Pod lesem 665/22 v Odrách. Součástí plnění je také výkon autorského dozoru pro předmětnou stavbu, který bude vykonáván po celou dobu realizace stavby.

Město Odry je vlastníkem bytového domu se 3 nadzemními podlažími na ulici sídliště Pod lesem 665/22 v Odrách. Záměrem města je v rámci revitalizace tohoto domu vybudovat:
a) nástavbu bytových jednotek určených jako „Pečovatelské byty“, a to na základě projektové dokumentace, která tak musí reflektovat dotační podmínky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále také jen „MMR“). Tyto podmínky tvoří přílohu č. 8 této výzvy;
b) přístavbu výtahu na venkovní straně budovy vedoucí až do nově vybudované nástavby včetně venkovního přístupu;
c) snížení energetické náročnosti budovy spočívající v zateplení obálky budovy a výměna výplní otvorů.

Jednotlivé výše uvedené projekční práce budou tvořit samostatné stavební objekty projektových dokumentací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Odry
Masarykovo náměstí 16/25
74235 Odry

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky