Veřejná zakázka: Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8
Systémové číslo: P19V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 03/2019
Datum zahájení: 11.02.2019
Nabídku podat do: 28.02.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Řešení bezbariérového přístupu - je navrženo instalací trakčního osobního výtahu bez strojovny z vnější strany budovy školy. Dispoziční řešení objektu ZŠ zůstává beze změn – výtah je připojen v místech okenních a dveřního otvoru mezi pavilonem II. stupně a sousedním blokem (u soc zázemí) a je volně přístupný ze schodišťového prostoru pavilonu II stupně.
Rekonstrukce odborných učeben - předmětem plnění je komplexní výměna podlahových krytin ve dvou učebnách školy, a to včetně odstranění stávajícího PVC. Po jeho odstranění a po přípravě povrchu (broušení, aplikace samonivelační krytiny a penetrace) bude nalepena nová krytina PVC včetně okrajových lišt a spojování. V učebnách budou dále provedeny drobné úpravy, zejména instalace nových rozvodů instalovaných do zdiva nebo podlahy, rozvody slaboproudé elektroinstalace pro multimediální tabuli a ozvučení, výmalby, montáž nových otopných těles.
Výběrové řízení probíhá v rámci projektu „Rekonstrukce dvou odborných učeben a zajištění úplné bezbariérovosti ZŠ Odry, Pohořská“ předloženého k spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“) reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008258.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 988 820 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Odry
 • IČO: 00298221
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 16/25
  74235 Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-043156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Adresa zadavatele: Město Odry, Masarykovo nám. 16/25, 742 35 Odry

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky